Gdańsk Wrzeszcz, ul. Dmowskiego 3 +48 58 345 29 66 Mariusz Filar

Rodzaj badania rtg (2D)

Wynik:

FILM AGFA 

lub 

PŁYTA DVD 

Wynik:

FILM AGFA

+

PŁYTA DVD

Zdjęcie zęba  – klasyczne – wywoływane chemicznie 40 zł
Zdjęcie zęba – cyfrowe 40 zł 50 zł
Zdjęcie pantomograficzne 80 zł 90 zł
Zdjęcie cefalometryczne (boczne, AP, PA, osiowe) 80 zł 90 zł
Zdjęcie zatok 50 zł 60 zł
Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych 80 zł 90 zł
Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe 40 zł 50 zł
Zdjęcie zgryzowe 40 zł 40 zł
Zdjęcie boczne odcinka szyjnego kręgosłupa 80 zł 90 zł
Zdjęcie czynnościowe boczne (w zgięciu i odchyleniu) odcinka szyjnego kręgosłupa 120 zł 130 zł
Zdjęcie obrotnika / ząb obrotniaka przez otwarte usta / 60 zł 70 zł

 

Kopia badania rtg / na kliszy lub na DVD / – 10 zł.

Kopia badania rtg na PENDRIVE – 25 zł

Opis radiologiczny badania rtg – 35 zł.

Odbiór opisu – na maila w ciągu 21 dni roboczych. 

 

Tomograf komputerowy CBCT (3D; TK)

Wynik badania:  DVD

szczęki lub żuchwy (obszar 15 cm × 5 cm lub obszar 15 cm x 8 cm) 250 zł
szczęki i żuchwy (obszar 15 cm × 8 cm) 450 zł
zęba (obszar 5 cm × 5 cm lub obszar 5cm x 8cm) 150 zł
zatok szczekowych (obszar 15cm x 8cm ) 250 zł
stawu skroniowo-żuchwowego P lub L w zwarciu lub rozwarciu ( obszar 5cm x 8 cm ) 150 zł
stawów skroniowo-żuchwowych parami – w zwarciu i rozwarciu ( 4 obszary 5cm x 8cm ) 450 zł
stawów skroniowo-żuchwowych parami – w zwarciu lub rozwarciu (2 obszary 5cm x 8cm ) 300 zł

 

Kopia badania CBCT na DVD – 10 zł.

Kopia badania CBCT na PENDRIVE – 25 zł

Opis radiologiczny badania CBCT – 100 zł

Odbiór opisu i opracowania – na maila w ciągu 30 dni roboczych.

 

Przyjmujemy płatności gotówką i kartą.