Gdańsk Wrzeszcz, ul. Dmowskiego 3 +48 58 345 29 66 Mariusz Filar

Aby uzyskać kopię badania rtg należy wysłać poniższy formularz.

Po wypełnieniu wszystkich pól, proszę kliknąć „Wyślij”.
Jeżeli wszystkie podane dane będą spójne z naszą bazą danych, w ciągu 24 godzin roboczych na podany w formularzu adres email zostanie przesłane w formacie jpg, wskazane badanie rtg.

Administratorem danych osobowych jest Profim z siedzibą w Gdańsku 80-243, ul. Dmowskiego 3.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu umożliwienia przesłania kopii Twojego badania rtg.
Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wysłania kopii rtg , a po tym czasie zostaną niezwłocznie usunięte.  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby udostępnić pacjentowi kopię jego wyniku badań.